SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เจ ดี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เจ ดี ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0755542000065
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 48/52-53 โครงการหมื่นทรัพย์แลนด์ หมู่ที่ 1 เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3482-4488
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต-จำหน่ายเครื่องปรุงรส-ผงชูรส 

Links