SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.พี.ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เค.พี.ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547007691
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 42/11 หมู่ที่ 2 ภาณุมาภรณ์ จอมทอง ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2875-7305
แฟกซ์ : 0-2875-7306
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร

Links