SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค.เอมิ.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จำกัด
บริษัท เค.เอมิ.ซี.อินเตอร์ไรซ์ (2002) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0405523000074
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 163 หมู่ที่ 4 ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4337-0333
แฟกซ์ : 0-4337-0332
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งเมล็ดข้าวและเมล็ดพืช

Links