SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เค อาร์ อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท เค อาร์ อาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105550026251
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 11/3 ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 08-1932-5778
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายเนื้อสัตว์แช่แข็ง ปลีก-ส่ง 

Links