SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เกษตรสิน อิมพอร์ต-เอ๊กซ์พอร์ต
บริษัท เกษตรสิน อิมพอร์ต-เอ๊กซ์พอร์ต
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0405547000538
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 667/2 หมู่ที่ 2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ : 043-272236
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links