ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด
บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532115299
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 60 ซอยบางนา-ตราด 25 ต.บางนาเหนือ อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : (0)2-361 8950 /51/52
แฟกซ์ : (0)2-361 8949
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง

แผนที่ :


Links