SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ทูน่า ซอสเซส จำกัด
ทูน่า ซอสเซส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735556001301
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 50/28 หมู่ที่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2441-9037-8
แฟกซ์ : 0-2441-9036
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต ค้า ผลิตไส้กรอก ทุกชนิด


Links