SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท 3เอ็ม ฟูด โปรดัก จำกัด
บริษัท 3เอ็ม ฟูด โปรดัก จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105549046651
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 70/23 วัฒนวงศ์ ราชปรารภ ต.มักกะสัน อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-158-9784-6
แฟกซ์ : 02-158-9700
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลไม้แปรรูป

Links