ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอฟ เอ็น วี จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544052777
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : เลขที่ 466 สุขุมวิท 65 สุขุมวิท ต.พระโขนง อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2655-1700
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออกผัก และผลไม้

แผนที่ :


Links