SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บมจ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505536004161
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 64 ซอยบางนา - ตราด 25 ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร #10260
โทรศัพท์ : 0-2361-8959
แฟกซ์ : 0-2324-0640
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ผลิตน้ำมันพืช เนยเทียม ไขมันผสม ค้าส่งน้ำ


Links