SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บมจ.ซี แวลู จำกัด (มหาชน)
บมจ.ซี แวลู จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135540002163
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง


Links