SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : เจริญ ฟู้ดส์ อุตสาหกิจ จำกัด
เจริญ ฟู้ดส์ อุตสาหกิจ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105533023959
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 222 อาคารวรวิทย์ ชั้น 18 ห้อง B ถนนสุรวงศ์ ต.สี่พระยา อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2267-1124-6
แฟกซ์ : 0-2267-1123
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้กระป๋อง อาหารและผลไม้แช่

แผนที่ :


Links