ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอราวัณฟูด จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107547000524
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 88 อาคารออลเอราวัณ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-681 0251- 59
แฟกซ์ : 02-681 0250a 50
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการอุตสาหกรรม ตั้งโรงงานผลิตอาหารทุกชนิด เช่น ผลไม้กระป๋อง อาหารกระป๋อง

แผนที่ :


Links