SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี
บมจ. ซีเฟรชอินดัสตรี
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107537000751
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 402 หมู่ที่ 8 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0-7752-1321-3
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

Links