SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บมจ. แพ็คฟู๊ด (มหาชน)
บมจ. แพ็คฟู๊ด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107537001668
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 57/4 หมู่ที่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3483-3803-6
แฟกซ์ : 0-3442-2671
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้า ผลิต จำหน่ายและส่งออกสัตว์น้ำแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง - นำเข้า ส่งออก ผู้ผลิต ค้าปลีก ค้าส่ง

Links