SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจก. แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์
บจก. แปซิฟิค มารีน ฟู้ด โปรดักส์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745532000976
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : เลขที่ 75/12 หมู่ที่ 5 วัดโสภณาราม เอกชัย ต. อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 74000
โทรศัพท์ : 0-3486-4311
แฟกซ์ : 0-3486-4316
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและส่งออก

Links