SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ฮิลิโอส ออร์แกนิค จำกัด
บจ.ฮิลิโอส ออร์แกนิค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544035503
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 327/272 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี #20150
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปจากพืช เมล็ด ผักผลไม้ออร์แกนิคในรูปแบบของการสกัดเย็นและเครื่องเทศสำหรับประการอาหาร

Links