SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อูเอโนะ เอ็กซ์ซิม จำกัด
บจ.อูเอโนะ เอ็กซ์ซิม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0123550029259
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 878/24 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 ถนนพระราม 2 การเคหะชุมชนธนบุรี 2 ระยะ 2 ต.แสมดำ อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 0-2892-6062
แฟกซ์ : 0-2892-6063
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้าผลิตขนมขบเคี้ยวและขนมทุกประเภท

Links