SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อุตสาหกรรมสับปะรดหัวหิน จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135551001457
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 42 หมู่ที่ 4 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตสับปะรดกระป๋องและน้ำเข้มข้น

Links