SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด
บจ.อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705550000567
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : 0-3481-4000
แฟกซ์ : 0-3481-4025
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตข้าวเกรียบกุ้ง น้ำพริกเผาทุกชนิด น้ำพริกแกงบรรจุขวดกระป๋อง หน่อไม้บรรจุขวด ฯลฯ


Links