SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อุดรแดรี่ฟูดส์ จำกัด
บจ.อุดรแดรี่ฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0415538000741
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 34/6 หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี #41000
โทรศัพท์ : 0-4224-2252
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายไอศกรีม นม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม


Links