SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อุ่งไถ่เต็ก จำกัด
บจ.อุ่งไถ่เต็ก จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105530013472
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 701 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงราย-ดงมะดะ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย #57000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสำเร็จรูปทุกชนิด อาหารมังสวิรัติ อาหารกระป๋อง


Links