SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อีสเทิร์นฟู้ด จำกัด
บจ.อีสเทิร์นฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105550019638
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 260 ถนนรัชดาภิเษก ต.ห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต อาหารสำเร็จรูปประเภท ถั่วอบ และข้าวเกรียบ


Links