SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อีสเทิร์น ดีไลท์ฟู้ดส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105549110112
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 1126/9 ซอยเจนพัฒนา ถนนพหลโยธิน 32 ต.ลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ผลิตอาหารกระป๋อง

Links