SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อินทร์อรุณ ฟรุตส์ โปรดักส์ จำกัด
บจ.อินทร์อรุณ ฟรุตส์ โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105534120206
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 201 หมู่ที่ 4 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช #80180
โทรศัพท์ : 089-690-9233 ,085-899-7790
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แปรรูปและถนอมผลไม้และผัก


Links