SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อินดรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บจ.อินดรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103538010853
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 38/18 หมู่ที่ 3 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี #11110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารสำเร็จรูป


Links