ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544005345
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 365 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี #20230
โทรศัพท์ : 0-3834-6636
แฟกซ์ : 0-3834-6639
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้า ส่งออก ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง

แผนที่ :


Links