SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0195549000228
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 365 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี #20230
โทรศัพท์ : 0-3834-6636
แฟกซ์ : 0-3834-6639
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้า ส่งออก ผลิตพืชผักผลไม้แช่แข็ง


Links