SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อินโนเฟรช จำกัด
บจ.อินโนเฟรช จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745545000643
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 48 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก #26110
โทรศัพท์ : 0-3738-2111
แฟกซ์ : 0-3738-2494
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต และจำหน่ายเครื่องปรุง และเครื่องประกอบอา

Links