SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อินเทลลิเจ้นท์ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
บจ.อินเทลลิเจ้นท์ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115546003668
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 589/91 อาคารชุดทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 18 ถนนบางนา-ตราด ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร #10260
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย อาหารแช่แข็งทุกชนิด


Links