SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อินเตอร์ซ้อสโปรดักท์ จำกัด
บจ.อินเตอร์ซ้อสโปรดักท์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0133556005629
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 288 ถนนเอกชัย ต.บางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายซอส

Links