SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อินเตอร์คอฟ 1978 กรุ๊ป จำกัด
บจ.อินเตอร์คอฟ 1978 กรุ๊ป จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557056920
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : 6/1 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ต.ลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร #10230
โทรศัพท์ : 0-2578-8035
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ชา กาแฟสด และกาแฟสำเร็จรูป

Links