SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์ฟู้ด จำกัด
บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลธ์ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557103456
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 66 หมู่ที่ 7 ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี #39270
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิต แปรรูปวัตถุดิบสำหรับทำอาหารและอาหารสำเ


Links