SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เฟลเวอร์ส แอนด์ เฟรแกรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.อินเตอร์เนชั่นแนล เฟลเวอร์ส แอนด์ เฟรแกรนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557143628
หมวดหมู่ : วัตถุเจือปนอาหารและส่วนผสม
ที่อยู่ : 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 1 ต.ปทุมวัน อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 0-2664-5555
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต นำเข้า ส่งออก ค้าส่งหัวน้ำหอม สิ่งปรุงแต่งอาห

Links