SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อินเตอร์ เมดิกา จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103556019280
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 170 อาคารพีแลนด์ ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม #44000
โทรศัพท์ : 0-2167-7025
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ

Links