SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อาหารยอดคุณ จำกัด
บจ.อาหารยอดคุณ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505557008298
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 9 ถนนนิมิตใหม่ ต.มีนบุรี อ.เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร #10510
โทรศัพท์ : 0-2653-7450
แฟกซ์ : 0-2181-0046
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายส่งสินค้าสำเร็จรูป ส่งออกสินค้า


Links