SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อาหารภาคเหนือ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505531000982
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 323 หมู่ที่ 1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ #50340
โทรศัพท์ : 0-5346-4034
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายอาหารกระป๋อง ผักและอผลไม้กระป๋อง


Links