SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อาหารชีวภาพ จำกัด
บจ.อาหารชีวภาพ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557099050
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 48 ซอยลาซาล 43 ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร #10260
โทรศัพท์ : 0-2399-3059
แฟกซ์ : 0-2399-3058
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายอาหารเจกึ่งสำเร็จรูป อาหารแปรรูปเป็นอาหาร


Links