SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อาหาร บุษรินทร์ จำกัด
บจ.อาหาร บุษรินทร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557137512
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 1091/241 อาคารซิตี้ลิงค์ ห้องเลขที่ เอ ชั้น 3 ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ต.มักกะสัน อ.เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร #10400
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป


Links