SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อาร์ยู-ไทย เทคโนโลยี จำกัด
บจ.อาร์ยู-ไทย เทคโนโลยี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556092582
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 80/69 หมู่ที่ 15 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง


Links