ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด
บริษัท ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105530045919
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 221 ซอยพัฒนาการ 53 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2322-0242-9
แฟกซ์ : 0-2321-1734
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผลไม้กระป๋องส่งออก ผลิตผลไม้กระป๋องขายส่งใน

แผนที่ :


Links