SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด
ทรอปิคอล ฟู้ด อินดัสตรีส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105530045919
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 221 ซอยพัฒนาการ 53 ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2322-0242-9
แฟกซ์ : 0-2321-1734
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผลไม้กระป๋องส่งออก ผลิตผลไม้กระป๋องขายส่งใน


Links