ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ทรอปิคคอลพรีเมียร์ฟูดส์ จำกัด
บริษัท ทรอปิคคอลพรีเมียร์ฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0515532000030
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 42/10 ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2884-1551
แฟกซ์ : 0-2884-1553
เว็บไซต์ : www.tpfthailand.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปพืชเกษตร (น้ำมะเขือเทศ)

แผนที่ :


Links