SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ทรอปิคคอลพรีเมียร์ฟูดส์ จำกัด
ทรอปิคคอลพรีเมียร์ฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0515532000030
หมวดหมู่ : ผัก
ที่อยู่ : 1/3 หมู่ที่ 11 ถนนดอยติ-ป่าซาง ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0-5359-7121
แฟกซ์ : 0-5359-7121
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปพืชเกษตร (น้ำมะเขือเทศ


Links