SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ตั้งเปงฮง ฟู้ดส์ จำกัด
ตั้งเปงฮง ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0605550000045
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 469 หมู่ที่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5622-1513
แฟกซ์ : 56226671
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตกุนเชียง หมูแผ่น หมูทุบ หมูหยอง


Links