SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อาฟเตอร์ เบิร์นเนอร์ จำกัด
บจ.อาฟเตอร์ เบิร์นเนอร์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543099966
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 3/217 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต #83110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน อาหารบรรจุหีบห่อ


Links