SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107537001269
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : 29 หมู่ที่ 6 ถนนกันตัง ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0-7523-0707
แฟกซ์ : 0-7521-1051
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง เพื่อการนำเข้า ส่งออก


Links