SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.อัลบาทรอส จำกัด
บจ.อัลบาทรอส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557134360
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : 187/64-65 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว ต.พลับพลา อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : 0-2934-0061
แฟกซ์ : 0-2934-0065
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผู้ผลิต ขายปลีก ขายส่ง และส่งออกอาหารสำเร็จรูป


Links