SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ดีพีโอ (ไทยแลนด์) จำกัด
ดีพีโอ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105544001757
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 889 ห้อง 225 ชั้น 22 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ สาทรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2672-3920-2
แฟกซ์ : 0-2672-3923
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายส่งเคมีaเคมีภัณฑ์aเคมีเวชภัณฑ์จำหน่ายอาหารสดแช่แข็ง

Links