SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ออส-ไทย สตาร์ชเชส จำกัด
บจ.ออส-ไทย สตาร์ชเชส จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556159091
หมวดหมู่ : แป้งและแป้ง
ที่อยู่ : 67 หมู่ที่ 2 ถนนราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา #30000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตแป้งแปรรูป ส่งออกแป้งแปรรูป ขายส่ง-ปลีก

Links